СТРУКТУРА ПАРКУ ПРМ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАРКУ

ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ МАШИН

СТРУКТУРА ПАРКУ ПРМ

У системі Укрзалізниці операції по завантаженню й розвантаженню рухомого складу здійснюються силами й засобами механізованих дистанцій вантажно-розвантажувальних робіт і підприємств промислового залізничного транспорту (ППЗТ). Механізовані дистанції головним чином виконують вантажно-розвантажувальні роботи на місцях загального користування залізничних станцій, а ППЗТ - на під'їзних коліях підприємств і різних організацій. У складі „ дистанцій і ППЗТ експлуатується більше 5 тис. різних вантажно-розвантажувальних машин, за допомогою яких щорічно виробляється понад 100 тис. тонно-операції.

Основу парку вантажно-розвантажувальних машин механізованих дистанцій і ППЗТ становлять машини кранового типу й підлогового засобу механізації. До машин кранового типу ставляться козлові, мостові й різні стрілові крани на автомобільному, пневмоколесному і залізничному ході, а до підлогових засобів механізації — автомобільні й пневмоколесні навантажувачі, а також малогабаритні електричні й дизельні навантажувачі. Машини кранового типу широко застосовуються для навантаження й складування великотоннажних і середньотонажних контейнерів, довгомірних, великовагових, лісових і інших вантажів, перевезених на відкритому рухомому складі. Деякі крани постачені грейферами для виробництва вантажних операцій із сипучими вантажами при їхньому завантаженні в автомобілі.

Для виконання робіт із сипучими вантажами на площадках у підвищених колій і естакад також використовують ковшові навантажувачі, а малогабаритні електричні й дизельні навантажувачі застосовують для перевантаження й складування тарно-штучних вантажів критого зберігання, перевезених по вагонними й дрібними відправками в критому рухомому складі. Такими ж навантажувачами сортують дрібні відправки на спеціальних рампах, платформах або складах.

За останні роки істотно знизився парк універсальних автомобільних навантажувачів за рахунок розширення сфери застосування вантажно-розвантажувальних машин кранового типу, а також збільшення чисельності ковшових навантажувачів на колісному й гусеничному ході. У зв'язку з високими темпами розвитку перевезень вантажів у великотоннажних контейнерах на вантажних дворах станцій зріс парк козлових кранів вантажопідйомністю 20 і 32 т. Парк ковшових навантажувачів збільшувався в результаті будівництва підвищених колій.Дані про структуру парку вантажно-розвантажувальних машин і структурі вантажопереробки, виконуваної розглянутими типами машин, експлуатованих в умовах механізованих дистанцій і ППЗТ, наведені в табл. 1. Найбільший обсяг механізованих робіт із завантаження й розвантаження рухомого складу в дистанціях виконується різними вантажопідйомними кранами. Такі крани в загальному парку машин і пристроїв займають близько 35%, а на їхню частку доводиться 61% обсягу вантажопереробки механізованим способом, причому в розглянутій групі машин основний обсяг робіт виконується козловими кранами. Самі численні машини дистанцій - це малогабаритні електричні й дизельні навантажувачі, що становлять 34,6%. Однак у зв'язку з тим що вони використовуються на найбільш трудомістких роботах з тарно-штучними вантажами щодо невеликої маси, у структурі вантажопереробки частка таких машин дорівнює 5,6 %.

На ППЗТ найбільш масовими машинами є електричні навантажувачі, крани на залізничному ходу й бульдозери. Близько 30 % обсягу вантажопереробки ППЗТ доводиться на інші машини, у число яких включені високопродуктивні вагоноперекидачі для сипучих вантажів.

Визначальними вантажами механізованих дистанцій є тарно-штучні вантажі (включаючи й контейнери), які перевантажуються головним чином машинами кранового типу, обладнаними відповідними захватами або гаками. Сипучі вантажі в обсязі роботи дистанцій займають близько 30 %. На ППЗТ основну групу вантажів становлять сипучі (щебені, гравій, вугілля й ін.), на які в структурі вантажопереробки доводиться більше 80%, а частка тарно-штучних вантажів незначна. Зазначені розходження вантажів і визначають особливості структури парку машин дистанцій і ППЗТ.

Подальший розвиток механізації вантажно-розвантажувальних робіт у народному господарстві вимагає нарощування обсягів вантажопереробки, виконуваної силами й засобами залізничного транспорту загального користування. Це означає, що чисельність машин механізованих дистанцій і ППЗТ необхідно збільшувати, одночасно підвищуючи інтенсивність використання й удосконалюючи структуру їхнього парку. Поряд із цим ріст парку машин повинен супроводжуватися значним скороченням ручної праці на операціях по завантаженню й розвантаженню рухомого складу, зниженням його простоїв на станціях відправлення й прибуття вантажів. У таких умовах підвищення ефективності експлуатації вантажно-розвантажувальних машин вимагає поліпшення їх технічного стану на основі строгого дотримання системи планово-попереджувального обслуговування й ремонту машин, постійного підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу.

Таблиця 1

Машини й пристрої Механізовані дистанції ППЗТ
Структура парку, % Структура вантажо-переробки, % Структура парку, % Структура вантажо-переробки, %
КРАНИ:
козлові 23,8 50,4 2,0 2,0
автомобільні й на пневмоходу 5,2 2,3 5,2 1,8
на залізничному ходу 4,0 7,2 16,0 19,4
бруківки 0,4 1,1 1,2 1,3
НАВАНТАЖУВАЧІ:
автомобільні 3,6 1,4 13,0 2,3
ковшові 17,1 16,6 3,7 2,8
малогабаритні електричні й дизельні 34,6 5,6 19,5 3,0
Екскаватори 1,1 0,9 6,7 11,2
Бульдозери 3,9 2,S 12,7 16,6
Інші машини 1,0 5,7 15,6 30,6
Підвищені колії й естакади 5,3 6,0 4,4 9,0

8001539268414045.html
8001589360803275.html

8001539268414045.html
8001589360803275.html
    PR.RU™