РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ І ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

Головною вимогою при виборі електродвигуна є відповідність його потужності умовам технологічного процесу робочої машини.

Застосування двигуна недостатньої потужності приводить до порушення технологічного режиму роботи установки, зниження продуктивності, підвищення нагріву, прискорення старіння ізоляції і виходу двигуна з ладу.

Неприпустимим є також використання двигуна завищеної потужності, оскільки при цьому підвищується вартість приводу, збільшуються втрати електроенергії за рахунок зниження ККД двигуна, а для асинхронного електроприводу, крім того, знижується коефіцієнт потужності.

Нормативні документи рекомендують:

при kз <(0,4...0,5) - необхідна установка двигуна меншої потужності;

при (0,4...0,5) kз <(0,7...0,75) - доцільність зниження встановленої потужності приводу повинна бути підтверджена розрахунками;

при (0,7...0,75) kз 0,9 - потужність приводу вибрана вірно.

Вибір електродвигунів проводиться з урахуванням наступних

показників:

· вид струму. Двигун повинен мати вид і величину напруги, відповідно мережам змінного або постійного струму даного підприємства;

· значення швидкості. Вибір номінальної швидкості двигуна при вже наявному редукторі проводиться по заданій швидкості виконавського органу і передавальному числу редуктора;

· конструктивного виконання. Конструкція вибраного двигуна повинна відповідати умовам його компоновки з виконавським органом;

· спосіб вентиляції і захисту від дії навколишнього середовища.

Вибір двигуна проводиться в наступній послідовності:

· розрахунок потужності і попередній вибір двигуна;

· перевірка вибраного двигуна за умовами пуску і перевантаження;

· перевірка вибраного двигуна по нагріву.

Основою для розрахунку потужності і вибору двигуна є діаграми навантажень виконавчого органу робочої машини, куди входять:

· діаграма швидкості (тахограма) V(t) або w(t);

· залежність прискорення в часі а(t) або ;

· діаграма навантаження виконавського органу (залежність приведеного до валу двигуна статичного моменту від часу Мс(t);· залежність моменту (струму) і потужності в часі M(t), I(t), P(t).

Діаграми навантажень пов'язують режим роботи двигуна з технологічним процесом. Їх можна розділити на дві групи :

· діаграми, у яких статичний момент міняється випадковим чином по невідомому закону;

· діаграми, у яких статичний момент міняється по відомому закону.

На мал. приведені типові діаграми навантажень електроприводу підйому. Число періодів (ділянок) у таких діаграм може бути від трьох до семи.


8001900182576987.html
8001946724043409.html

8001900182576987.html
8001946724043409.html
    PR.RU™