Задача 3.

Підприємство придбало виробниче обладнання, яке належить до 3-ї групи, його:

>• первісна вартість — 20000 грн.;

>• ліквідаційна вартість — 2000 грн.;

>• очікуваний термін корисного використання обладнання — 5 років.

Очікуваний обсяг продукції, яку буде вироблено з використанням придбаного обладнання, — 14400 одиниць, у тому числі за роками:

>• перший рік — 2600 одиниць;

5* другий рік — 3100 одиниць;

>• третій рік — 3500 одиниць;

5* четвертий рік — 3000 одиниць;

>• п'ятий рік — 2200 одиниць.

Визначити:

1) розмір амортизаційних відрахувань можливими методами про­тягом п'яти років експлуатації обладнання;

2) суму зносу на кінець кожного календарного року;

3) залишкову вартість на кінець кожного календарного року.

Задача 4.

На балансі приватного підприємства "Орбіта" станом на 01.04. по­точного року рахувалося:

Основні фонди Балансова вартість, грн
1. Адміністративне приміщення 30 500,00
2. Автомобіль ГАЗ-52 5 800,80
3. Офісні меблі 4685,60
4. Телефон 295,70
5. Токарний верстат 3 600,95
6. Електронно-обчислювальні машини 12 105,00

В травні поточного року підприємство придбало автомобіль ГАЗ-53 вартістю 6 200,00 грн. із врахуванням ПДВ, а також зробило капітальний ремонт автомобіля ГАЗ-52, на що було витрачено 1 020,70 грн.

Визначити щоквартальний розмір амортизаційних відрахувань у поточному році по приватному підприємству "Орбіта".

Задача 5.

На підставі даних двох машинобудівних підприємств за рік визначити й порівняти показники використання основних виробничих фондів (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність, рентабельність):

Показники Підприємство 1 Підприємство 2
Середньорічна вартість основних фондів, млн грн.. 60,0 50,0
Валова продукція, млн грн.. 120,0 100,0
Прибуток, млн грн.. 5,0 3,5
Чисельність персоналу, чол.

8002409097841959.html
8002461490153385.html

8002409097841959.html
8002461490153385.html
    PR.RU™