Варіант 16

Завдання 1.

Наведіть класифікацію джерел фінансування бюджетного дефіциту. Що вирозумієте під монетаризацією бюджетного дефіциту?

Завдання 2.

1. До кожного терміна доберіть єдиний правильний варіант визначення.

Терміни:

1. Позабюджетні фонди.

2. Цільові фонди.

3. Валютні фонди.

4. Резервні фонди.

5. Гарантійні фонди.

6. Амортизаційний фонд.

7. Страхові фонди.

Визначення:

а) Фонди, що створюються з метою забезпечення гарантованих умов повернення коштів, залучених від муніципальних позик;

б) фонди, створені при кредитних установах, котрі надають гарантії з кредитів нещодавно створеним підприємствам;

в) різновид позабюджетних фондів, що використовуються для розв'язання конкретних проблем, визначених органами місцевого самоврядування;

г) валютні кошти органів місцевого самоврядування, що формуються на основі порядку, встановленого законодавством України, входять до складу місцевого бюджету і витрачаються з метою, визначеною місцевою владою;

д) грошові ресурси, що акумулюються на окремих рахун­ках, використовуються за цільовим призначенням для фінан­сування конкретних програм або заходів;

є) спеціальні фонди, які формуються у складі місцевих бюджетів і використовуються з метою фінансування невідкладних заходів, не передбачених під час їх затвердження;

ж) фонди, що формуються за рахунок амортизаційних відрахувань муніципальних підприємств і є організаційною формою концентрації фінансових ресурсів для оновлення обладнання в муніципальному секторі економіки.

Завдання 3.

Проведіть аналіз виникнення та погашення державного боргу України.


8005734148143966.html
8005797652618349.html

8005734148143966.html
8005797652618349.html
    PR.RU™