Слідчо-оперативна група як форма реалізації взаємодії

Слідчо-оперативна група - група осіб, до складу якої входять працівники органів досуд. слідства, дізнання, експертно-криміналіст. та ін. служб, для розслідування і розкриття злочинів. Такі групи утворюються кер. правоохор. органів, у підпорядкуванні яких перебувають слідчі та/або операт. підрозділи. Залежно від того, працівники одного чи кількох органів входять до складу груп, останні відповідно називаються відомчими або міжвідомчими. Утворення та діяльність міжвідомчих СОГ є однією з основних форм взаємодії правоохороних органів України у боротьбі зі злочинністю.

Найпоширенішими в практиці діяльності правоохоронних органів є такі види СОГ: чергові; постійно діючі; для розслідування конкретного злочину. Чергова СОГ утворюється нач. районного (міського) відділу (управління) МВС згідно із затвердженим графіком з числа працівників органу оперативного реагування на повідомлення про вчинені злочини. До її складу входять: слідчий, операт. працівники карного розшуку (іноді — служби боротьби з екон. злочинами), експерт-криміналіст та дільничні інспектори міліції. У разі повідомлення про вчинений злочин, розслідування якого належить до компетенції прокуратури, до роботи в групі залучається черговий слідчий прокуратури. Чергова СОГ здійснює виїзд на місце всіх подій (злочинів), що сталися на тер. району (міста) протягом доби, проводить огляд місця події, вживає оперативно-розшукові заходи, спрямовані на розкриття злочинів по гарячих слідах.

Постійно діюча СОГ утворюється спільним наказом прокурора області та нач. управління МВС в області для розкриття вбивств та ін. тяжких і особливо тяжких злочинів, у т. ч. вбивств мин. років, розслідування яких зупинено у зв'язку з невстановленням особи, яка вчинила злочин (п. 3 ч. 1 ст. 206 КПК України). Постійно діюча СОГ складається із слідчих з особливо важливих справ або старших слідчих прокуратури області й працівників управління карного розшуку області. До її складу також включаються слідчий район, прокуратури, операт. працівники кар. розшуку органу, на території якого було вчинено або виявлено злочин, працівники експертно-криміналіст. і суд.-мед. служби, спеціаліст-кінолог, а в разі потреби і фахівці ін. галузей (хімії, біології тощо). Постійно діюча, на відміну від чергової, СОГ. здійснює виїзд лише на злочини, вчинені в умовах неочевидностей (усі умисні вбивства, в т. ч. на замовлення). Водночас постійно діюча СОГ обов'язково виїжджає на місце вчинення й ін. злочинів: убивство двох і більше осіб, малолітніх і неповнолітніх дітей; убивство з використанням вогнеп. зброї та вибух, речовин; трансп. і вироб. катастрофи, що призвели до загибелі людей, тощо. В разі встановлення особи, яка вчинила злочин, після проведення невідклад. слідчих дій крим. справа для дальшого розслідування за вказівкою прокурора області чи його заступника передається слідчому за територіальністю. СОГ для розслідування конкр. злочину створюється спільним наказом прокурора району (міста) і нач. районного (міського) відділу (управління) МВС для розкриття і розслідування певного (одиничного чи багатоепізодного) злочину. Така група формується із слідчих прокуратури, працівників карного розшуку та дільнич. інспекторів міліції через кілька днів після порушення крим. справи, в якій початкові слідчі дії та операт.-розшук. заходи були проведені черговою або постійно діючою СОГ, проте злочин не було розкрито. За наявності значного обсягу роботи, пов'язаної з експерт, дослідженнями (дактилоскоп. карти та ін. зразки), до складу групи може включатись експертний працівник відповід. профілю. Після встановлення особи, яка вчинила злочин, розслідування здійснюється слідчим (слідчою групою), а операт. працівники зі СОГ діють у межах разових доручень. Для здійснення заходів щодо виявлення, розкриття та розслідування особливо небезпеч. злочинів, а також злочинів, учинених організованими злочин, угрупованнями, та тих, що мають міжрегіон. та міждерж. характер, пов'язані з наркобізнесом або набули великого громад, резонансу, СОГ можуть утворюватися і з працівників ін. правоохор. та держ. органів України.Запитання:

1. Визначте співвідношення оперативної-розшукової і процесуальної діяльності правоохоронних органів.

2. Дйте визначення та характеристику слідчо-оперативній групі.


8005925346481402.html
8005988423772804.html

8005925346481402.html
8005988423772804.html
    PR.RU™