Визначення приведеної потужності підстанцій

Приведена потужність підстанції складається з навантаження на шинах низької і середньої напруги і активних і реактивних втрат потужності в трансформаторі.

При Sтр>6,3 МВА _Ртр не враховується, оскільки вони порівняно малі

1.5.1. Для підстанції з двома двох обмотувальними трансформаторами, трансформаторами з розщепленою обмоткою. Визначаємо приведену потужність для двох режимів.

S=(Pmax+ΔPxx+ΔPтр)+j·(Qmax+ΔQхх+ΔQтp),

де: Pmax – береться із завдання,, МВт;

Qmax= Pmax · tg φ

Rтр – з таблиці 1.4.;

Хтр - з таблиці 1.4.

Qхх – з таблиці 4.

або можна визначити:

1.5.2. Розрахунок приведеної потужності підстанції з двома трьох обмотувальними трансформаторами

Розрахунок подібний підстанції з двох обмотувальними трансформаторами, тільки слід враховувати втрати трьох обмоток.

1.5.2.1. Розрахунок в максимальному режимі.

RНН, RСН, RВН - беруть з таблиці 1.4.2;

XНН, ХСН, ХВН - беруть з таблиці 1.4.2.

1.5.2.2. Для обмотки НН

Рmax HH - із завдання

Qmax.HH = Pmax.HH x tgφ

Uh - номінальна напруга трансформатора з вищої сторони кВ;

1.5.2.3. Для обмотки СН.

По аналогах з обмоткою НН ведеться по потужності у фіктивній нульовій точці трансформатора з урахуванням втрат потужності в обмотці нижчої напруги.

Потужність на початку ланки обмотки ВН визначається по формулі:

Приведена потужність:

Розрахункові дані зводяться в таблицю 5.

Таблиця 5.

підстанції Pmax Qmax Smax ∆ PTP ∆QTP ∆РХХ ∆Qxx Sприв
МВт Мвар Компл. МВт Мвар МВт Мвар Компл
а
б
в
г
8006809549883833.html
8006868352850601.html

8006809549883833.html
8006868352850601.html
    PR.RU™