Визначення індексу групової згуртованості Сішора

(Складено за джерелом: Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. - М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. – С. 179-180)

Призначення методики: Визначення згуртованості, інтегративності навчальної групи.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 12 років.

Орієнтовна тривалість проведення тесту – 10-15 хвилин.

Процедура виконання:

1. Підготуйте бланки для відповідей для кожного учня.

Бланк для відповідей

Запитання Відповідь
I. Як би ви оцінили свою належність до групи?
1) Відчуваю себе її членом, частиною колективу
2) Беру участь у більшості видів діяльності
3) Беру участь в одних видах діяльності і не беру участь в інших
4) Не відчуваю, що є членом групи
5) Живу й існую окремо від неї
6) Не знаю, важко відповісти
II. Перейшли б ви в іншу групу, якби випала така можливість (без
зміни інших умов)?
1) Так, дуже хотів би перейти
2) Швидше перейшов би, ніж залишився
3) Не бачу жодної різниці
4) Швидше за все залишився б у своїй групі
5) Дуже хотів би залишитися у своїй групі
6) Не знаю, важко сказати
III. Які взаємини між членами вашої групи?
1) Краще, ніж у більшості колективів
2) Приблизно такі самі, як і в більшості колективів
3) Гірші, ніж у більшості класів
4) Не знаю, важко сказати
IV. Які у вас взаємини з керівництвом (вчителем)?
1) Краще, ніж у більшості колективів
2) Приблизно такі самі, як і в більшості колективів
3) Гірше, ніж у більшості колективів
4) Не знаю.
V. Яке ставлення до справи (навчання і т.п.) у вашому колективі?
1) Краще, ніж у більшості колективів
2) Приблизно таке, як і в більшості колективів
3) Гірше, ніж у більшості колективів
4) Не знаю
Сума балів

2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«Оберіть один варіант відповіді в кожному запитанні та обведіть кружком відповідну кількість балів. Порахуйте загальну суму балів»

4. Зберіть бланки та розрахуйте середню кількість балів показника згуртованості по групі (сума балів, поділена на кількість учасників дослідження). За допомогою таблиці «ключа» встановіть загальний рівень згуртованості групи.

«Ключ до методики

Кількість балів Рівень групової згуртованості
15,1 і більше високий
11,6 - 15 вище середнього
7- 11,5 середній
4 - 6,9 нижче середнього
4 і менше низький

6. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів.

Інтерпретація результатів

Звичка до спільної діяльності, сприятливий характер стосунків в групі зумовлюють формування групової згуртованості – показник міцності, єдності і стійкості міжособистісної взаємодії і стосунків у групі, що характеризується взаємною емоційною привабливістю членів групи і задоволеністю групою. У згуртованій групі кожен має авторитет, може отримати для себе привабливу роль, почуває себе вільно і захищено. У такій групі результативність різноманітних форм групової взаємодії вища, учасники швидше доходять взаємної згоди, краще розподіляють групові обов’язки, більше допомагають один одному і оперативніше виконують групове завдання. Зазвичай згуртованість виникає не сама по собі, а вимагає виконання спеціальних вправ, що налаштовують на взаємодію. Слід також пам’ятати, що для досягання згуртованості групи ефективнішими є вправи, що вимагають кооперації (наприклад, всі разом складають картинку з розрізнених фрагментів). Переважне ж використання групових форм навчання, побудованих на конкуренції (наприклад, групи змагаються між собою у виконанні певного проекту), може призвести до конфліктів і погіршенню групової соціально-психологічної атмосфери.


8015359685745444.html
8015446727890424.html

8015359685745444.html
8015446727890424.html
    PR.RU™